Warman WBH pumpWeir Minerals Sweden – Vi fokuserar på det vi kan bäst

Weir Minerals är en världsledande tillverkare av produkter för gruvdrift och mineralbearbetning. I vårt produktsortiment finner ni bland annat pumpar, hydrocykloner, ventiler, krossar, siktar, gummiprodukter, motorhyllor och kvarninfodringar. Engagemanget slutar inte vid leverans av produkter vi erbjuder även kunden ett globalt service- och supportnätverk.

Våra kunder erbjuds även tjänster i form av konstruktion, tillverkning av special designade produkter för att lösa ett specifikt problem samt underhållsarbeten på befintlig utrustning. Vi ser våra produkter och tjänster som en del av kedjan, inte som isolerade delar. Därigenom förstår vi även att kundens processanläggning inte är starkare än sin svagaste länk.

Vision

”Att hållbart leverera produkter och tjänster för att öka våra kunders lönsamhet”

Pågående rekryteringar inom Weir Mineral Sweden AB

Läs mer

För mer info om våra produkter besök vår globala hemsida

Läs mer