Miljö & säkerhet

Weir Minerals prioriterar EHS (miljö, hälsa och säkerhet) i alla situationer, våra medarbetares hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand. Vi investerar därför mycket tid och resurser kring EHS med målsättningen att skapa en arbetsplats där vi värnar om miljön och där vår personal inte skadar sig fysiskt eller psykiskt. Alla medarbetare utbildas kontinuerligt inom olika områden som krävs för det arbete dem utför.

Exempelvis så har alla våra medarbetare genomgått utbildningen Zero Harm som syftar till att lära individen att vara mer riskmedveten både i arbetet och på fritiden.

Den bransch vi verkar i är en riskfylld miljö därför är det av största vikt att vi alltid har fokus på EHS-området i arbetet.

Vi har för avsikt att kontinuerligt hitta förbättringar i vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan. En del av detta arbete är att sortera och minska avfallet så långt det är möjligt.

För mer information se vår Arbetsmiljö och miljöpolicy.

EHS policy, 2014-11-25